Boliger søkes

Kommunen ønsker å leie private leiligheter/boliger. Info  her.
Vi minner om at privatpersoner (ikke foretak) kan annonsere leiligheter/boliger til leie i Evenes gratis i EvenesNytt. Foretak er også velkommen til å annonsere, men må betale for annonse, sjekk her.