Kommunen ønsker å leie private leiligheter/ boliger

Har du en godkjent bolig som du ønsker å leie ut? 

Kommunen skal bosette 15 flyktninger fra Ukraina også i 2023, men har mangel på kommunale boliger. Vi søker primært leiligheter med to soverom, men andre løsninger kan også være aktuelle. 

Meld inn din bolig her: