Skjema

Her finner du en oversikt over skjema som Evenes kommune har tilgjengelig.

Noen av skjemaene kan fylles ut og sendes inn elektronisk. Papirversjoner må skrives ut og sendes per post til kommunen.

Elektroniske skjema bli sendt kryptert gjennom sikre linjer til vårt mottakssenter.

Skjema og vedlegg som inneholder sensitive opplysninger fylles ut i vår elektroniske løsning. Systemet er sikkert og sensitive opplysninger blir behandlet konfidensielt i kommunen. 

Sensitive opplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger (jf. personopplysningsloven §2 nr. 8)

 

Skjema