EvenesNytt

EvenesNytt er for lag og foreninger og markedsføring av deres aktiviteter samt andre aktiviteter og informasjon - til beste for innbyggerne og besøkende. Dette i tråd med kommunens slagord Midt i opplevelsen og forankret i kommunens samfunnsplan.

EvenesNytt kommer ut en gang i måneden, 11 numre i året. Papirutgaven av EvenesNytt distribueres til alle private husholdinger i kommunen samt Circle K (Truckstop), YX/Niingskroa i Bogen, Joker Liland, Bunnpris Bogen, Avinor, Evenes flystasjon, Evenes omsorgssenter, Evenes frivilligsentral, Evenes Syn- og mestringssenter, m.fl.
Interessert i å annonsere? Sjekk info her.

Under finner du linker til siste utgitte EvenesNytt:

EvenesNytt nr. 9 2023 (PDF, 42 MB)
EvenesNytt nr. 7 og 8 2023 (Sommerutgaven) (PDF, 41 MB)
EvenesNytt nr. 6 2023 (PDF, 36 MB)
EvenesNytt nr. 5 2023 (PDF, 33 MB)
EvenesNytt nr. 4 2023 (PDF, 41 MB)
EvenesNytt nr. 3 2023 (PDF, 11 MB)
EvenesNytt nr. 2 2023 (PDF, 16 MB)
EvenesNytt nr. 1 2023 (PDF, 33 MB)
EvenesNytt nr. 12 2022 (PDF, 12 MB)
EvenesNytt nr. 11 2022 (PDF, 15 MB)
Evenesnytt nr. 10 2022 (PDF, 27 MB)
EvenesNytt nr 9 2022 (PDF, 14 MB)
EvenesNytt nr. 7 og 8 2022 (PDF, 16 MB)
EvenesNytt (PDF, 12 MB) nr. 6
EvenesNytt nr. 5 (PDF, 5 MB)

Festivaler, dager og andre aktiviteter

Sjekk Kulturkalenderen