EvenesNytt

EvenesNytt er for lag og foreninger og markedsføring av deres aktiviteter samt andre aktiviteter og informasjon - til beste for innbyggerne og besøkende. Dette i tråd med kommunens slagord Midt i opplevelsen og forankret i kommunens samfunnsplan.

EvenesNytt kommer ut en gang i måneden, 11 numre i året.  Hvilke aktiviteter, hvor & når? Annet som skjer og annen info som er kjekt for våre innbyggere, besøkende og lesere å vite om? Kjennskap til hva som skjer er viktig for å kunne bli med på ting og bli med i lag og foreninger.

Stoff til EvenesNytt har frist den 25. i måneden. Husk å sende inn stoff på mail dvs. send inn tekst skrevet eller kopiert rett inn i mail og bilder lagt ved som bildefiler (ikke legg ved nettlinker til diverse skyer og apper med tekst og bilder). Men dere kan sende oss link til arrangement annonsert på facebook. Kopier da url/nettadresse til facebook-arrangementet og lim rett inn i mail og send. 
Stoff sendes til unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no 

Papirutgaven av EvenesNytt distribueres til alle private husholdinger i kommunen samt Circle K (Truckstop), YX/Niingskroa i Bogen, Joker Liland, Bunnpris Bogen, Avinor, Evenes flystasjon, Evenes omsorgssenter, Evenes frivilligsentral, Evenes Syn- og mestringssenter, m.fl.
Interessert i å annonsere? Sjekk info her.

Under finner du linker til siste utgitte EvenesNytt:

EvenesNytt nr. 6 2024 (PDF, 29 MB)
EvenesNytt nr. 5 2024 (PDF, 27 MB)
EvenesNytt nr. 4 2024 (PDF, 28 MB)
EvenesNytt nr. 3 2024 (PDF, 16 MB)
EvenesNytt nr. 2 2024 (PDF, 15 MB)
EvenesNytt nr. 1 2024 (PDF, 24 MB)
EvenesNytt nr. 12 2023 (PDF, 14 MB)
EvenesNytt nr. 11 2023 (PDF, 23 MB)
EvenesNytt nr.10 2023 (PDF, 29 MB)
EvenesNytt nr. 9 2023 (PDF, 42 MB)
EvenesNytt nr. 7 og 8 2023 (Sommerutgaven) (PDF, 41 MB)
EvenesNytt nr. 6 2023 (PDF, 36 MB)
EvenesNytt nr. 5 2023 (PDF, 33 MB)
EvenesNytt nr. 4 2023 (PDF, 41 MB)
EvenesNytt nr. 3 2023 (PDF, 11 MB)
EvenesNytt nr. 2 2023 (PDF, 16 MB)
EvenesNytt nr. 1 2023 (PDF, 33 MB)
EvenesNytt nr. 12 2022 (PDF, 12 MB)
EvenesNytt nr. 11 2022 (PDF, 15 MB)
Evenesnytt nr. 10 2022 (PDF, 27 MB)
EvenesNytt nr 9 2022 (PDF, 14 MB)
EvenesNytt nr. 7 og 8 2022 (PDF, 16 MB)
EvenesNytt (PDF, 12 MB) nr. 6
EvenesNytt nr. 5 (PDF, 5 MB)

Festivaler, dager og andre aktiviteter

Sjekk Kulturkalenderen