Faktura

Her kan du lese mer om faktura til/ fra Evenes kommune. 

Sende faktura til Evenes kommune

Evenes kommune mottar elektronisk faktura i formatet EHF fra våre leverandører. Vi er registrert i ELMA, nasjonalt adresseregister for mottak av elektroniske faktura via PEPPOL infrastruktur.
Evenes kommunes org.nummer: 940642140.
Øvrige kan sende faktura til: postmottak@evenes.kommune.no

Eventuelle spørsmål til dette kan rettes til sentralbordet på tlf 769 81500.

Faktura fra Evenes kommune

Evenes kommune sender som hovedregel alle fakturaer digitalt, enten som eFaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig, sendes faktura som papirfaktura i postkassen din.

Du bestemmer selv hvordan du vil motta faktura. Før fakturaen sendes, gjøres det automatisk et oppslag mot nasjonale registre. Faktura sendes på den måten du har registrert. Har du ikke registrert noen digitale kanaler (pkt. 1-5), sendes faktura per papir.

Rekkefølgen er som følger:

  1. Avtalegiro
  2. eFaktura
  3. Vipps Regning
  4. Digital postkasse innbygger
  5. E-post
  6. Papir