Viktige telefonnummer

Oversikt over viktige telefonnumre. 

Akutt hjelp

Akutt hjelp
Tjenester Telefonummer
Legevakt Evenes og Tjeldsund 116 117
Akutt medisinsk hjelp 113
Brann og større ulykker 110
Politi 112

 

Barn og unge/ krisesenter

Barn og unge/ krisesenter
Tjeneste Telefonnummer
Alarmtelefon barn og unge 116111
Akuttberedskap barnevern 90984500
Krisesenter 769 57 339