Annonsere i EvenesNytt?

EvenesNytt (ca. 12-16 sider) kommer ut ca. den 1. hver måned og 11 utgaver i året. Siden vi når ut til svært mange i og med distribusjon til husholdninger/møteplasser og gode infokanaler som kommunens facebook med nærmere 2700 likes, så håper vi at din bedrift finner det interessant å annonsere hos oss. 

EvenesNytt er for lag og foreninger og markedsføring av deres aktiviteter samt andre aktiviteter og informasjon. Innbyggere og alle de andre leserne får en god oversikt over hva som skjer i kommunen via EvenesNytt. I tillegg til å bli lagt ut på nett i PDF-format med aktive hyperkoblinger til nettsider m.m., så lages det en papirutgave. Papirutgaven av EvenesNytt distribueres til alle private husholdninger i kommunen samt Circle K (Truckstop), YX/Niingskroa i Bogen, Joker Liland, Bunnpris Bogen, Avinor, Evenes flystasjon, Evenes omsorgssenter, Evenes frivilligsentral, Skånland frivilligsentral,Evenes Syn- og mestringssenter, m.fl.. Utgaven for februar ses her: evenesnytt-nr-2-2023.pdf. Andre utgaver finner du her.

Bedriftsannonser:

  • Størrelse inntil 1/6 side koster kr. 300 +mva, 
  • 1/4 side koster kr. 450 +mva.
  • En halv side kr. 700 +mva.
  • Helsider koster kr. 1500 +mva.

Pris for 3 måneders annonsering eller oftere avtales nærmere.

Privatannonser: 
Privatannonser inntil 1/6 side koster kr. 150 +mva.  NB! Unntak er annonser for husvære til leie. Annonser om ledige boliger/leiligheter er gratis for privatpersoner.

Det er gratis for lag og foreninger å annonsere sine aktiviteter m.m. i EvenesNytt.

Vi er behjelpelig med utforming av annonser.

Ansvarlig redaktør for EvenesNytt er rådmann Bjørn Tore Sørensen og skribent er Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg. Kommunen håper å få dekt inn noe av utgiftene vi har på å lage/distribuere EvenesNytt. 

Ta kontakt med oss!