Det er tid for å melde inn planer om anlegg (den årlige rulleringa) og søke om spillemidler. Fornyede søknader og nye søknader om spillemidler sendes inn så snart som mulig og innen 7. november

Hvert år legges det opp til rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser for å sikre at lag og foreninger kan søke om spillemidler. Vi ber kommunens lag og foreninger og andre som kan søke om spillemidler om å melde inn sine planer. 

Evenes kommune tilbyr koronavaksine til våre innbyggere fredag 30.september kl 12- 14 på Evenes omsorgssenter. 

«Leie til eie» konsept i Evenes kommune

Evenes kommune ønsker å tilby et boligprogram for «Leie til eie».

Evenes kommune inviterer lag og foreninger til møte om etablering av vår første frivilligsentral.

Torsdag 29.september arrangeres årets Ungdomskonferanse og Temakveld for voksne i flerbrukshallen ved Evenes skole.

Pilotprosjekt med samordnet etablereropplæring i Nordland er nå i gang.

Evenes kommune inviterer til åpent møte mandag 19.september kl. 15.30 – 18.00 på Evenes skole. 

Bilde av et bål med kaffen på kok.

I disse dager er det søknadsfrister på Gjensidigestiftelsen, Samfunnsløftet og Olav Thon Stiftelsen.

 

1. september ble en ny oppdatert koronavaksine fra  Pfizer (Comirnaty) godkjent til bruk i EU.