Evenes kommune har redningsvester til gratis utlån for de minste. I tillegg har vi mye annet utstyr til gratis utlån på rådhuset.

Fordeling av spillemidler 2022: Kommunen har fått kr. 4 000 000 til Flerbrukshallen, kr. 300 000 til ballbingen Evenes skole og kr. 300 000 til Liland aktivitetspark Evenes skole.

Samisk stedsnavnstjeneste har reist navnesak på og kommet med foreløpig tilråding når det gjelder samiske stedsnavn i Myrnesområdet og Snubba. Stedsnavnloven § 8 vektlegger lokale organisasjoners rett til å uttale seg i stedsnavnsaker som de har en særlig tilknytning til. Høringsfrist er 27. august.

Kommunestyret vedtok 21.06.22 alkoholpolitisk handlingsplan 2022-2023.

I perioden 27.juni- 17.juli er det ikke mulig å få koronvaksine på Vitusapotek, Evenskjer.  

Kommunestyrets valgkomite søker etter nytt medlem til eldrerådet for resten av valgperioden (fra nå og frem til kommunevalget 2023).  

Forsvarsbygg melder om at det nå anlegges gang- og sykkevei mellom Evenes flystasjon og Harstad/ Narvik Lufthavn, Evenes. 

 

En av de veterinærene som har kontrakt om deltakelse i den kommunale veterinærvakta, har dessverre brått gått bort. Dette representerer 50% av vakttiden i vårt vaktdistrikt som omfatter kommunene Evenes, Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord (unntatt vest for Gullesfjord).

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte.

Evenes kommune og Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank har signert første kontrakt for raskere boligbygging i Evenes