Helga 24. - 26. mars arrangeres UKM i Tjeldsund og Evenes i Eveneshallen på Liland. 

Er du nysgjerrig på utdanningene som gir deg et hav av muligheter?

Regjeringen følger Folkehelseinstituttets anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine til alle over 75 år.

Fredag 24.mars er det UKM diskotek i Eveneshallen på Liland fra kl. 19.00 - 22.30.

En lærer og tre elever fra 10.klasse ved Evenes skole har denne uka vært på Utøya på Demokrativerksted.

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2024-2028, legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. Høringsfrist er 24. april.

Stipendet er på 30 000 kroner til masterstudenter.

Norske myndigheter har etablert en varlingstjeneste slik at politiet eller Sivilforsvaret kan sende ut nødvarsel til befolkningen. 

Kommunestyret har i medhold av eiendomsskatteloven vedtatt utskriving av eiendomsskatt på «verker og bruk» med 7 promille, jfr. § 3c, samt på særskilt grunnlag i henhold til overgangsregel til §§3 og 4. Det er ingen endringer i utskrivingen av eiendomsskatt for 2023.