Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår har blitt revidert etter planen. 

Lørdag 21. mai og lørdag 4. juni vil det være mulig å få satt oppfriskingsdose på koronavaksinen på apoteket på Evenskjer mellom kl 10 og 12.

Evenes kommune har fremdeles midler øremerket kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter- runde 6.

Her finner du oversikt over programmet for 17.mai 2022 i Evenes. 

Innen få år kan innbyggertallet i Evenes og Tjeldsund øke med hele 1000 personer. Både Evenes, Tjeldsund og kommunene rundt må forberedes på storinnrykk, viser en samfunnsanalyse som de to fylkeskommunene i Nord-Norge har fått utarbeidet. 

Evenes kommune vil gå i gang med hogst av skog på arealene som er mellom Høgda og Øysundet på Liland (gnr 19 bnr 224)

Dagens 132 kV ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn nærmer seg teknisk levealder og skal reinvesteres. Ny ledning vil erstatte dagens ledning. Deler av strekningen, sjøkabelanlegg over Tjeldsundet, er allerede fornyet, men det blir lagt en fiberkabel over sundet som en del av denne fornyelsen.

Du er nå inne på Evenes kommunes nye nettside, som lanseres offisielt den 12.mai. 

Evenes, utsikt mot steinkirka

Evenes kommune kan også i år tilby ungdom sommerjobb og vi søker arbeidsgivere.