Høyere inntekter enn forventet mot slutten av regnskapsåret 2022, samt økonomistyring i driftsenhetene gjør at Evenes kommune leverer et høyere driftsresultat enn forventet

Fylket har lyst ut tilskuddsordninger for kulturprosjekter og arrangement, kunstneropphold i Nordland, utstillinger og aktivitetstilskudd samiske tiltak. Korte frister.

EvenesNytt (ca. 12-16 sider) kommer ut ca. den 1. hver måned og 11 utgaver i året. Siden vi når ut til svært mange i og med distribusjon til husholdninger/møteplasser og gode infokanaler som kommunens facebook med nærmere 2700 likes, så håper vi at din bedrift finner det interessant å annonsere hos oss. 

Evenes kommune søker renholder i 70 % midlertidig stilling til renhold av kommunale bygg.

Har du en godkjent bolig som du ønsker å leie ut? 

Kjenner du at hverdagen som småbarnsforelder kan være litt tøff?

Evenes kommune tilbyr nå et boligprogram for «Leie til eie» (LTE). Dette ved at kommunen har kjøpt seks leiligheter på Liland (Stuslåtta 3), som skal leies ut til aktuelle boligsøkere. Leilighetene vil stå ferdige ca 1. oktober i år. Boligsøkere skal ved tildeling inngå avtale om kjøp av boenheten.

Fredag 17.februar kl.12 stenges legekontoret på Fjelldal for ordinær drift for å flyttes tilbake til Evenskjer.

Vi minner om nytt møte tirsdag 28. februar kl. 18.00 på rådhuset med påmelding dagen før. I november ble første infomøte i «Nettverksforum Evenes» gjennomført «i fjøsen» hos Åse Elvemo. Dette var for å lodde stemningen for hvem som vil kunne være aktuelle aktører innenfor f.eks. småskala tilbud/virksomhet som overnatting, gårdsopplegg, natur- og sjøopplevelser (fiske-/fjellturer) og lokal mat.

Evenes kommune inviterer til folkemøte vedrørende varslet reguleringsarbeid på Bergviknes.