Alle er like viktige: Meld flytting før 1. juli – vinn gratis pizza til deg og dine venner!

Evenes Folkebibliotek har den store glede og ære av å invitere til en aften med norske erotiske folkeeventyr, onsdag 1. juni kl. 18.30-20.15 - En unik kulturkveld!

Home- Start Familiekontakten er et frivillig familiestøtteprogram, og har flere avdelinger rundt om i Norge

 

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår har blitt revidert etter planen. 

Lørdag 21. mai og lørdag 4. juni vil det være mulig å få satt oppfriskingsdose på koronavaksinen på apoteket på Evenskjer mellom kl 10 og 12.

Evenes kommune har fremdeles midler øremerket kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter- runde 6.

Her finner du oversikt over programmet for 17.mai 2022 i Evenes. 

Innen få år kan innbyggertallet i Evenes og Tjeldsund øke med hele 1000 personer. Både Evenes, Tjeldsund og kommunene rundt må forberedes på storinnrykk, viser en samfunnsanalyse som de to fylkeskommunene i Nord-Norge har fått utarbeidet. 

Evenes kommune vil gå i gang med hogst av skog på arealene som er mellom Høgda og Øysundet på Liland (gnr 19 bnr 224)