Tilskuddordninger for lag og foreninger

Det er en rekke tilskuddsordninger for lag og foreninger med frister året rundt. I oversikten nedenfor finner du linker og  søknadsfrist er angitt.

Spillemidler 

Polar Kraft-fondet  30. juni.  Søk om midler til nye korkapper, høyttaleranlegg til grendehuset, kaffetraktere til skolekorpset, eller tusen små og store andre ting som kan være med på å hjelpe ditt lag/forening og dine ildsjeler videre. 

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse  4. august.  Har du en ide som kan skape tilhørighet og gode møteplasser i lokalmiljøet? 

Statskogmillionen  1. - 31. august.  Friluftsliv. 

Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank  22. august.  Søk støtte og bidra til vekst.  

Gjensidigestiftelsen  15. september.  Aktivitet barn og unge. 

Sparebank1  15. september.  Gjennom Samfunnsløftet støttes små og store prosjekter. 

OlavThonstiftelsen  30. september.  Allmennyttige formål.

Harstad Sparebank  1. oktober.  Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. 

Sildvikmidlene  1. februar hvert år.  Fiske-, fritids- og rekreasjonsmuligheter innenfor Narvik kommune og dens omkringliggende distrikter.

68° Nord-bidraget.  Allmennyttige formål

Sparebanken Narvik.  Allmennyttige formål.

Kulturminnefondet Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter de på vegne av andre, kan søke. Løpende frist.

Sametinget  Tilskudd til kulturminne- og bygningsvern. 

Andre tilskuddsordninger hos Sametinget og Nordland fylkeskommune 

Kommunale kulturmidler