Tilskuddordninger for lag og foreninger

Det er en rekke tilskuddsordninger for lag og foreninger med frister året rundt. I oversikten nedenfor finner du linker og  søknadsfrist er angitt.

Spillemidler 7. november Utlysing her.

BUFDIR 18. november. Inkludering av barn og unge. Spørsmål? Kontakt Birgitte Rørvik Bruun

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse  1. februar, 27. april, 4. august og 1. november.  Har du en ide som kan skape tilhørighet og gode møteplasser i lokalmiljøet? 

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge  15. februar, 15. august og 15. november. Allmennyttige formål.

Polar Kraft-fondet  30. mars, 30. juni og 30. september.  Søk om midler til nye korkapper, høyttaleranlegg til grendehuset, kaffetraktere til skolekorpset, eller tusen små og store andre ting som kan være med på å hjelpe ditt lag/forening og dine ildsjeler videre. 

Samfunnsløftet  1. mars, 15. mai og 15. september.  De gode prosjektene som gjør Nord-Norge til en enda bedre plass å bo.

Statskogmillionen  Søknadsperioder 1.- 30. april og 1. - 31. august.  Friluftsliv. 

Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank 15. februar.  Søk støtte og bidra til vekst.  

Gjensidigestiftelsen  15. september.  Aktivitet barn og unge. 

Olav Thon Stiftelsen  31. mars og 30. september.  Allmennyttige formål.

Sildvikmidlene  1. februar.  Fiske-, fritids- og rekreasjonsmuligheter innenfor Narvik kommune og dens omkringliggende distrikter.

68° Nord-bidraget. 31. mars Allmennyttige formål

Sparebanken Narvik.  Allmennyttige formål.

Kulturminnefondet Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter de på vegne av andre, kan søke. Løpende frist.

Sametinget  1. November Tilskudd til kulturminne- og bygningsvern. 

Andre tilskuddsordninger hos Sametinget 

Nordland fylkeskommune 1. februar for folkehelsetiltak, friluftsliv bl.a.

Kommunale kulturmidler