Tilskuddordninger for lag og foreninger

Det er en rekke tilskuddsordninger for lag og foreninger med frister året rundt. I oversikten nedenfor finner du linker til info og søknadsfrist er angitt. 

NFK Kulturmidler 5. september og flere frister Ung2024
NFK Kulturmidler Frist 15. september  Bodø2024

Samfunnsløftet  15. januar, 15. mai og 15. september.  De gode prosjektene som gjør Nord-Norge til en enda bedre plass å bo.
Lotteri og stiftelsestilsynet 15. februar Mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 
Sildvikmidlene  1. februar.  Fiske-, fritids- og rekreasjonsmuligheter innenfor Narvik kommune og dens omkringliggende distrikter.
Sparebankstiftelsen 68 Nord Harstad 1. juni og 1. oktober. Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. 
Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse  6. februar, 12. juni, 4. september og 4. desember. Har du en ide som kan skape tilhørighet og gode møteplasser i lokalmiljøet? 
Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge  15. februar, 15. august og 15. november. Allmennyttige formål. 
Sparebankstiftelsen 68 Nord Ofoten 15. mai.  Søk støtte og bidra til vekst. 
Gjensidigestiftelsen  1. mars. Vil dere være med å gi gode sommeropplevelser for barn og ungdom?
Kommunale kulturmidler 1. mars 
Polar Kraft-fondet  30. mars, 30. juni og 30. september.  Søk om midler til nye korkapper, høyttaleranlegg til grendehuset, kaffetraktere til skolekorpset, eller tusen små og store andre ting som kan være med på å hjelpe ditt lag/forening og dine ildsjeler videre. 
Olav Thon Stiftelsen  31. mars og 30. september.  Allmennyttige formål.
Sulland Veiviserfondet 1. april og 1. oktober
68° Nord-bidraget. 15. april. Allmennyttige formål
Equinor Søknadsperioder 1.-30. april og 1.-30. september. Barn og unge opp til 25 år
Statskogmillionen  Søknadsperioder 1.- 30. april og 1. - 31. august.  Friluftsliv. 
Statskogfondet  Søknadsperiode 1.- 31.mai. Friluftsliv.
Sparebanken Narvik.  Fortløpende frister. Vi støtter allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter i lokalsamfunnet.
Stiftelsen UNI Fortløpende frister. Bygnings-, båtvern m.m.
Kulturminnefondet Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter de på vegne av andre, kan søke. Løpende frist.

Nordland fylkeskommune
Folkehelsetiltak, friluftsliv inkl. skilting, bl.a. 1. februar
Kulturprosjekter og arrangementer 1. mars 
Visuell kunst - opphold i Nordland (AiR)  1. mars 
Visuell kunst - Tilskudd til arrangører av utstillinger i Nordland 1. mars 
Tilskudd samiske tiltak  15. mars

Sametinget
Tilskudd til samisk kulturminnevern 15. februar
Litteratur, kultur, musikk m.m. Åpne søknadsfrister.
Tilskudd til kulturminne- og bygningsvern  1. November 
Andre tilskuddsordninger.

Spillemidler God info i link. Utlysing med søknadsfrist kommer medio juni 2023
inkl. Lokale kulturarenaer/Kulturbygg

BUFDIR Inkludering av barn og unge. Spørsmål? Kontakt Birgitte Rørvik Bruun

Vi gir gode råd til søknad og prosjektbeskrivelse. Å lage en prosjektbeskrivelse bidrar til et mer gjennomtenkt prosjekt. Har man først laget en prosjektbeskrivelse, kan man enkelt klippe ut tekst fra denne og lime inn/justere i de digitale søknadsskjemaene som ulike tilskuddsgivere bruker. Kommunen har laget en mal på prosjektbeskrivelse som kan tilpasses deres prosjekt og være nyttig ved enhver søknad. Malen finner du her (PDF, 380 kB).