Tilskuddordninger for lag og foreninger

Det er en rekke tilskuddsordninger for lag og foreninger med frister året rundt. I oversikten nedenfor finner du linker til info og søknadsfrist er angitt. 

Vi gir gode råd til søknad og prosjektbeskrivelse. 

Samfunnsløftet  15. januar, 15. mai og 15. september.  De gode prosjektene som gjør Nord-Norge til en enda bedre plass å bo.

Nordland fylkeskommune 1. februar for folkehelsetiltak, friluftsliv inkl. skilting, bl.a.

Lotteri og stiftelsestilsynet 15. februar Mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Sametinget 15. februar. Tilskudd til samisk kulturminnevern 

Sametinget Åpne søknadsfrister. Litteratur, kultur, musikk m.m.

Sildvikmidlene  1. februar.  Fiske-, fritids- og rekreasjonsmuligheter innenfor Narvik kommune og dens omkringliggende distrikter.

Sparebankstiftelsen 68 Nord Harstad 1. juni og 1. oktober. Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. 

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse  6. februar, 12. juni, 4. september og 4. desember. Har du en ide som kan skape tilhørighet og gode møteplasser i lokalmiljøet? 

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge  15. februar, 15. august og 15. november. Allmennyttige formål. Neste søknadsrunde åpner 2. januar 2023

Sparebankstiftelsen 68 Nord Ofoten 15. mai.  Søk støtte og bidra til vekst. 

Gjensidigestiftelsen  1. mars. Vil dere være med å gi gode sommeropplevelser for barn og ungdom?

Kommunale kulturmidler 1. mars 

Nordland fylkeskommune
Kulturprosjekter og arrangementer 1. mars 
Visuell kunst - opphold i Nordland (AiR)  1. mars 
Visuell kunst - Tilskudd til arrangører av utstillinger i Nordland 1. mars 
Tilskudd samiske tiltak  15. mars

Polar Kraft-fondet  30. mars, 30. juni og 30. september.  Søk om midler til nye korkapper, høyttaleranlegg til grendehuset, kaffetraktere til skolekorpset, eller tusen små og store andre ting som kan være med på å hjelpe ditt lag/forening og dine ildsjeler videre. 

Olav Thon Stiftelsen  31. mars og 30. september.  Allmennyttige formål.

68° Nord-bidraget. Utlysing kommer. Allmennyttige formål

Statskogmillionen  Søknadsperioder 1.- 30. april og 1. - 31. august.  Friluftsliv. 

Sparebanken Narvik.  Fortløpende frister. Vi støtter allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter i lokalsamfunnet.

Stiftelsen UNI Fortløpende frister. Bygnings-, båtvern m.m.

Kulturminnefondet Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter de på vegne av andre, kan søke. Løpende frist.

Sametinget  1. November Tilskudd til kulturminne- og bygningsvern. 

Andre tilskuddsordninger hos Sametinget 

Spillemidler God info i link. Utlysing med søknadsfrist kommer medio juni 2023
inkl. Lokale kulturarenaer/Kulturbygg

BUFDIR Inkludering av barn og unge. Spørsmål? Kontakt Birgitte Rørvik Bruun

NYHET! Hålgoglanndsrådet lyser ut Masterstipend på 30 000 kroner til masterstudenter. Frist 30. mars.

Kommunen har laget et mal på prosjektbeskrivelse som kan være nyttig ved enhver søknad. Den finner du her (PDF, 380 kB).