Tilskuddsordninger for lag og foreninger

Det er en rekke tilskuddsordninger for lag og foreninger med frister året rundt. I oversikten nedenfor finner du linker til info og søknadsfrister samt mal for prosjektbeskrivelse. 

Prosjektbeskrivelse
Vi gir gode råd til søknad og prosjektbeskrivelse. Å lage en prosjektbeskrivelse bidrar til et mer gjennomtenkt prosjekt. Har man først laget en prosjektbeskrivelse, kan man enkelt klippe ut tekst fra denne og lime inn/justere i de digitale søknadsskjemaene som ulike tilskuddsgivere bruker. Kommunen har laget en mal på prosjektbeskrivelse som kan tilpasses deres prosjekt og være nyttig ved enhver søknad. Malen finner du her (PDF, 380 kB).

Tilskuddsordninger
Samfunnsløftet  15. februar, 1. mai og 1. september.  De gode prosjektene som gjør Nord-Norge til en enda bedre plass å bo.
Lotteri og stiftelsestilsynet 15. februar Mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 
Sildvikmidlene  1. februar.  Fiske-, fritids- og rekreasjonsmuligheter innenfor Narvik kommune og dens omkringliggende distrikter.
Kulturtanken  15. mai.  Opptatt av mangfold og inkludering i kulturlivet?
Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse  26. mai, 2. september og 1. desember. Har du en ide som kan skape tilhørighet og gode møteplasser i lokalmiljøet? 
Sparebankstiftelsen 68 Nord Harstad 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. 
Sparebankstiftelsen 68 Nord Ofoten 1. februar, 1. juni og 1. oktober.  Søk støtte og bidra til vekst. 
Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge  15. februar, 15. august og 15. november. Allmennyttige formål. 
Gjensidigestiftelsen  1. mars. Vil dere være med å gi gode sommeropplevelser for barn og ungdom?
Kommunale kulturmidler 1. mars 
Polar Kraft-fondet  30. mars, 30. juni og 30. september.  Søk om midler til nye korkapper, høyttaleranlegg til grendehuset, kaffetraktere til skolekorpset, eller tusen små og store andre ting som kan være med på å hjelpe ditt lag/forening og dine ildsjeler videre. 
Nordkraft fiber Sammen skaper vi vekst, utvikling og begeistring i by og bygd.
Olav Thon Stiftelsen  31. mars og 30. september.  Allmennyttige formål.
Sulland Veiviserfondet 1. april og 1. oktober
Instrumentfondet 1. april. En statlig støtteordning for skolekorps til innkjøp av instrumenter
68° Nord-bidraget. Ikke utlyst ennu. Allmennyttige formål
Equinor Søknadsperioder 1.-30. april og 1.-30. september. Barn og unge opp til 25 år
Statskogmillionen  Søknadsperioder 1.- 30. april og 1. - 31. august.  Friluftsliv. 
Samfunnsutviklingsmidler 1. september. Bl.a. til attraktive lokalsamfunn.
Gjensidigestiftelsen 1. september Lag og foreninger som har gode tiltak som fører til at flere deltar i jevnlige og langvarige aktivitets- og fritidstilbud, som kan søke støtte.
Friluftsliv - statlig tilskudd. 1. desember. Målet for ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.
Statskogfondet  Ikke utlyst ennu. Friluftsliv.
Sparebanken Narvik.  Løpende frister. Vi støtter allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter i lokalsamfunnet.
Stiftelsen UNI Løpende frister. Bygnings-, båtvern m.m.
Kulturminnefondet Løpende frist. Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter de på vegne av andre, kan søke. 
FriFond Løpende frist. Stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. 
Norske kunstforeninger – utstyrsstøtte 1. mai og 1. november
Damstiftelsen Løpende frist. Helseprosjekter og -forskning gjennom frivillige organisasjoner.
Legathåndboken På dette nettstedet finner man kort info om svært mange forskjellige legater og minnefond. Navnene på disse kan søkes videre på slik at man finner link til søknadsinfo/søknadsskjema.

Nordland fylkeskommune
Folkehelsetiltak, friluftsliv inkl. skilting, bl.a. 1. februar 
Kulturprosjekter og arrangementer 1. mars 
Visuell kunst - opphold i Nordland (AiR)  1. mars 
Visuell kunst - Tilskudd til arrangører av utstillinger i Nordland 1. mars 
Tilskudd samiske tiltak  15. mars
Kulturtransport - Løpende frist. For unge og eldre. NB. Tilskudd er ferdig fordelt i 2024.

Sametinget
Tilskudd til samisk kulturminnevern 15. februar
Litteratur, kultur, musikk m.m. Åpne søknadsfrister.
Tilskudd til kulturminne- og bygningsvern  1. november 
Andre tilskuddsordninger.

Spillemidler inkl. Lokale kulturarenaer/Kulturbygg

BUFDIR Inkludering av barn og unge. Spørsmål? Kontakt Birgitte Rørvik Bruun

MVA kompensasjon - Frist 2. september