Kulturmidler

(Info legges ut etter kommunestyrets vedtak om kulturmidler 12. mai.)