Annonsere i EvenesNytt?

Innbyggerne og andre får en god oversikt over hva som skjer i kommunen via EvenesNytt. I tillegg til å bli lagt ut på nett i PDF-format med aktive hyperkoblinger til nettsider m.m., så lages det en papirutgave som distribueres bredt ut til private samt forskjellige foretak/institusjoner.

Papirutgaven av EvenesNytt distribueres til alle private husholdinger i kommunen samt YX/Niingskroa i Bogen, Joker Liland, Bunnpris Bogen, Avinor, Evenes flystasjon, Evenes omsorgssenter, Evenes Frivilligsentral, Evenes Syn- og mestringssenter, Tjeldsund Frivilligsentral, ETS Medisinske senter m.fl..

EvenesNytt (ca. 20 sider) kommer ut ca. den 1. hver måned. Det er 11 utgaver i året (utgavene for juli og august slås sammen til et sommernummer). Siden vi når ut til svært mange i og med distribusjon og gode infokanaler (f.eks. kommunens facebook med nærmere 2700 likes), så håper vi at din bedrift finner det interessant å annonsere hos oss.  Se EvenesNytt her

Bedriftsannonser:

  • Størrelse inntil 1/6 side koster kr. 300 +mva, 
  • 1/4 side koster kr. 450 +mva.
  • En halv side kr. 700 +mva.
  • Helsider koster kr. 1500 +mva.

Pris for 3 måneders annonsering eller oftere avtales nærmere.

Privatannonser: 
Privatannonser inntil 1/6 side koster kr. 150 +mva.  NB! Unntak er annonser for husvære til leie. Annonser om ledige boliger/leiligheter er gratis for privatpersoner (ikke gratis for foretak).

Det er gratis for lag og foreninger å annonsere sine aktiviteter m.m. i EvenesNytt.

Vi er behjelpelig med utforming av annonser.

Ansvarlig redaktør for EvenesNytt er kommunedirektør Bjørn Tore Sørensen og skribent er Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg. Kommunen håper å få dekt inn noe av utgiftene vi har på å lage/distribuere EvenesNytt. 

Ta kontakt med oss!