«Leie til eie» - leiligheter i Evenes kommune

Er du mellom 18-34 år? Har du fast inntekt? Ønsker du å bo i Evenes?

Evenes kommune tilbyr nå et boligprogram for «Leie til eie» (LTE). Dette ved at kommunen har kjøpt seks leiligheter på Liland (Stuslåtta 3), som skal leies ut til aktuelle boligsøkere. Leilighetene vil stå ferdige ca 1. oktober 2023. Boligsøkere skal ved tildeling inngå avtale om kjøp av boenheten.

Konseptet LTE gjør det mulig å kjøpe boenhet uten egenkapital, fordi man først leier i 3-5 år, for så å kjøpe når avtalt leieperiode er over. Verdistigningen blir egenkapitalen inn i kjøpet med tillegg av sparing i leieperioden.

Prospekt "leie til eie" Stuslåtta 3 på Liland - Klikk for stort bildeLeie til eie Stuslåtta 3

Formannskapet i Evenes kommune har fastsatt følgende vilkår for LTE-ordningen:

  • Salgspris for boliger fastsettes til kr. 2.900.000 pr. leilighet i første etasje, og kr. 3.100.000 pr. leilighet i andre etasje.
  • Husleie fastsettes til kr. 12.000 pr. mnd. for leiligheter i første etasje, og kr. 12.750 pr. mnd. i andre etasje.
  • Av husleien beregnes hhv. kr. 4.833 og kr. 5.167 pr. mnd. som nedbetaling på et framtidig kjøp, basert på anskaffelsesverdi for boligen. For 5 år vil dette utgjøre 10 % av salgspris, jfr. ovenfor.
  • Depositum fastsettes til 1 mnd. husleie.
  • Leietaker forplikter seg selv til å spare slik at krav om 15 % egenkapital kan oppnås etter 5 år.
  • Dersom leieavtale brytes, eller man ikke velger å kjøpe boligen ansees innbetaling som husleie.
  • Etter 5 år vil husleien justeres til markedsleie.

Videre understrekes det at det ikke er kjøpstvang selv om man har underskrevet en LTE-kontrakt, fordi man i hele leieperioden har en rett, men ikke en plikt til å kjøpe leiligheten til den avtalte prisen.

Du er heller ikke nødt til å bo i leiligheten i hele avtaleperioden. Hvis du vil, kan du når som helst avslutte leieforholdet og flytte til en annen bolig.

Målgruppen/kriteriene er:

  • unge fra 20 til 34 år («boliglån for unge»)
  • har fast inntekt/jobb i regionen
  • er/blir folkeregistrert her

På bakgrunn av dette ønsker Evenes kommune motiverte personer til og søke på LTE-ordningen. Utvelgelsen foretas av administrasjonen. Kommunen tilbyr seks motiverte husstander kontrakt på LTE, der husstanden får opsjon på å kjøpe leiligheten etter 3-5 år.

OBS! Fire leiligheter er allerede reservert. Først-til-mølla-konseptet gjelder!