Utvelgelse «Leie til eie» - leiligheter i Evenes kommune

Evenes kommune tilbyr nå et boligprogram for «Leie til eie» (LTE). Dette ved at kommunen har kjøpt seks leiligheter på Liland (Stuslåtta 3), som skal leies ut til aktuelle boligsøkere. Leilighetene vil stå ferdige ca 1. oktober 2023. Boligsøkere skal ved tildeling inngå avtale om kjøp av boenheten.

Konseptet «Leie til eie» gjør det mulig å kjøpe boenhet uten egenkapital, fordi man først leier i 3-5 år, for så å kjøpe når avtalt leieperiode er over. Verdistigningen blir egenkapitalen inn i kjøpet med tillegg av sparing i leieperioden. Disse to komponentene skal til sammens utgjøre fremtidig egenkapital på om lag 15 prosent, forutsatt at man sparer cirka kr 2.500 per måned og at verdistigningen i perioden er på minimum 2 %.

Videre understrekes det at det ikke er kjøpstvang selv om man har underskrevet en LTE-kontrakt, fordi man i hele leieperioden har en rett, men ikke en plikt til å kjøpe leiligheten til den avtalte prisen. Du er heller ikke nødt til å bo i leiligheten i hele avtaleperioden. Hvis du vil, kan du når som helst avslutte leieforholdet og flytte til en annen bolig.

Målgruppen/kriteriene er:

  • unge fra 20-34 år (harmoniseres med bankenes begrep «boliglån for unge»)
  • har fast inntekt/jobb i regionen
  • er/blir folkeregistrert her

På bakgrunn av dette ønsker Evenes kommune motiverte personer til og søke på LTE-ordningen. Utvelgelsen foretas av administrasjonen. Kommunen tilbyr 6 motiverte husstander kontrakt på LTE, der husstanden får opsjon på å kjøpe leiligheten etter 3-5 år til kjøpesum i år null.

For mer utfyllende informasjon kontakt kommunen ved:

Samfunnskontakt Geir Sakariassen, 913 63 087, geir.sakariassen@evenes.kommune.no

Evenes kommune tilbyr nå et boligprogram for «Leie til eie» (LTE). Dette ved at kommunen har kjøpt seks leiligheter på Liland (Stuslåtta 3), som skal leies ut til aktuelle boligsøkere. Leilighetene vil stå ferdige cirka 1.10. i år. Boligsøkere skal ved tildeling inngå avtale om kjøp av boenheten. - Klikk for stort bildeEvenes kommune tilbyr nå et boligprogram for «Leie til eie» (LTE). Dette ved at kommunen har kjøpt seks leiligheter på Liland (Stuslåtta 3), som skal leies ut til aktuelle boligsøkere. Leilighetene vil stå ferdige cirka 1.10. i år. Boligsøkere skal ved tildeling inngå avtale om kjøp av boenheten.