Anlegg og lokaler

I Evenes er det en rekke anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inne og utendørs. 

Evenes Flerbrukshall Evenes skole De aller fleste anlegg er registrert i anleggsregisteret som oppdateres jevnlig hvert år i forbindelse med spillemidlersaksbehandling. Her finner man kunstgressbane, skytebaner, bilcrossbaner osv. Man kan søke etter anleggene her.

Ny og flotte Flerbrukshallen inkl. svømmehall ble tatt i bruk høsten 2021.

Turløyper er gode anlegg for fysisk aktivitet og dem har vi flust av i  kommunen. 

Fem siders artikkel om anlegg (PDF, 438 kB) i Evenes finner man i publikasjonen "Idrett og anlegg" (PDF, 5 MB).