Turløyper og anlegg

I Evenes går man på tur og veldig mange av kommunens innbyggere er med i turlag, trimgrupper og gågrupper. En svært stor del av våre ferdselsårer i naturen er forlengst ryddet, merket og skiltet takket være frivillighet og ildsjeler men møteplasser og gode anlegg for fysisk aktivitet og naturopplevelser er likevel under stadig utvikling. 

Turkart Evenes Turlag - Klikk for stort bildeTurkart Evenes Turlag selges på YX i Bogen og på Joker på Liland. Kr. 30.

Evenes Turlag motto er «Naturglede for alle» der turmålene Topp 20 ikke er de aller høyeste toppene men turmål folk flest kan nå. De har i tillegg lavterskelturmål i nærmiljø og fjelltoppturer for de mer ambisiøse. Antall besøk på lagets turmål er da også svært høyt. I tillegg til dette driver Trimgruppa i Liland IF et løypenett i Lilandsfjellet som brukes aktivt. Skolen er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde og uteskole ved behov gjennom skoleåret. Lokalt næringsliv er også en viktig samarbeidspartner og bidrar til gjennomføringen av ulike arrangement og tilretteleggingsprosjekt. 

Evenes Turlag og Liland IFs dugnadsinnsats for anlegg for friluftsliv er svært høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et tilsammen over 150 km langt løypenett med over 30 turmål m/trimkasse. Flere gapahuker er anlagt på dugnad av ulike lag og foreninger og aktiviteter knyttet til løypene er gjennomført på dugnad. Evenes Turlag og trimgruppa i Liland IF driver godt merkede og tilrettelagte turstier og har gode kart over sine turstier. Evenes Turlags turkart (se bildet øverst) selges på YX i Bogen og på Joker på Liland. Kr. 30. Trimgruppa i Liland IF er sitt turkart er satt opp som skilt på klubbhuset deres, Liland brygge og ved Stuslåtta, inngang turstiene.

Liland IFs turkart

Evenes Turlag har et kart over turstiene i Bogen:

Evenes Turlags turstier i Bogen

Info om turløyper og friluftsaktiviteter: facebook.com/evenes.turlag  www.evenes-turlag.no og www.lilandif.no

Kommunen satser på godt samarbeid med lag og foreninger samt Midtre Hålogland friluftsråd.

Ellers kan man søke på friluftslivsanlegg og turstier i anleggsregisteret.no
Der finner vi bl.a. Evenes syn- og mestringssenter sine turstier Skogsløypa og Sjøløypa.

Bilde av Lilletind, Skittendalstind og Niingen sett fra Forra. - Klikk for stort bildeLilletind, Skittendalstind og Niingen sett fra Forra. Martin Hansen