Høring offentlig ettersyn områdeplan Evenes

Evenes kommune (Formannskap) vedtok den
03.05.22 å legge forslag til ny områdeplan for
Evenes, PLAN ID 1853-2021501, ut til offentlig ettersyn,
ihht pbl §12.10. Plankart, planbestemmelser og
planbeskrivelse er datert 28.04.2022.
Hensikten med planarbeidet er å imøtekomme
behovet for utvikling av nye næringsarealer rundt
Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
Planforslaget legger til rette for ny næringsbebyggelse,
infrastruktur og veianlegg.

 


Merknader og innspill sendes til:
Evenes kommune ved:

postmottak@evenes.kommune.no
innen 20. juni 2022

Eller per brev; Evenes kommune.
Postboks 43. 8539 Bogen i Ofoten.


Åpent møte, 19. mai

Evenes kommune inviterer til åpent møte hvor
plan og næringsbehov ifm. offentlig ettersyn
blir presentert.
Møtet finner sted på Evenesmark grendehus
den 19. mai kl. 18-20.