Kunngjøringer og høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. 

Kunngjøringer er informasjon fra kommunen om viktige saker.

Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Kunngjøringer:

Høringer: 

Artikkelliste