Søknadsfrist spillemidler 7. november

Det er tid for å melde inn planer om anlegg (den årlige rulleringa) og søke om spillemidler. Fornyede søknader og nye søknader om spillemidler sendes inn så snart som mulig og innen 7. november

Før det kan søkes om spillemidler, må anlegget registreres i Anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte oss om dette. For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

Nå er søknadsportalen på www.anleggsregisteret.no åpen for søknader.

Husk at også tidligere søknader som ikke har fått tilsagn, må fornyes/gjentas hvert år inntil tilsagn er tildelt. Hvis du er usikker på hva som er gjeldende for din søknad, ta kontakt med kommunen.

Følgende dokumentasjon må vedlegges i søknaden:

  • Målsatte tegninger
  • Kostnadsoverslag for prosjektet
  • Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad
  • Dokumentasjon på finansiering av prosjektet
  • Eventuell dokumentasjon av større prosjektkostnader
  • Dokumentasjon på at søker kan bruke grunnen der det skal bygges/rehabiliteres anlegg
  • Behovsvurdering

Relevante linker finner du på her.

Bestemmelsene endrer seg fra år til år, så det er viktig å sette seg inn i årets bestemmelser.