Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Hvert år legges det opp til rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser for å sikre at lag og foreninger kan søke om spillemidler. Vi ber kommunens lag og foreninger og andre som kan søke om spillemidler om å melde inn sine planer. 

For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i planen. På den måten sikrer man seg muligheten for å kunne søke om tilskudd fra ordningen. Skulle et innmeldt anlegg likevel ikke være aktuelt, kan man melde fra i forbindelse med rulleringen som skjer hvert år. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser finner du her (PDF, 2 MB) 
Kap. 7. Handlingsplan for aktivitetstiltak og anlegg (fra side 14) er delen som skal rulleres, dvs. innspillene skal inn her.

Frist 1. november for innspill. I forbindelse med rulleringen av handlingsplanen trenger vi følgende innspillsinformasjon for å utarbeide en helhetlig oversikt:

Innspillsinfo for oversikt
Anleggseier og søker Type anlegg og anleggssted Antatt kostnad (kr) Andel spillemidler av antatt kostnad (kr) Annen finans-iering (kr) Antatt bygge-år

Kr-beløp avrundes til nærmeste 1000 kr.

Send innspill skriftlig pr. mail til postmottak@evenes.kommune.no eller pr. brev til Evenes kommune, pb 43, 8539 Bogen i Ofoten innen 1. november

Kommunen må registrere anleggene i Idrettsregisteret og tildele anleggsnummer, før man kan søke spillemidler. Alle søknader for kommende år må være samlet i en og samme politiske sak, der kommunestyret vedtar prioriteringen. 

Om spillemidler

Man kan søke om spillemidler til:

Av godkjent kostnad så kan tilskudd kan utgjøre opptil 1/3 for ordinære anlegg og opptil halvparten for nærmiljøanlegg. Det er fastsatt øvre tilskuddsgrenser for ulike typer anlegg.
Har man flere søknader samme år, må man oppgi ønsket prioritering.

På vår hjemmeside finner du nyttige linker om spillemidler