Planvarsel - Detaljregulering Holtan, Liland - Evenes kommune

Evenes kommune varsler oppstart av planarbeid (reguleringsplan) i hht plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 for reguleringsplanen Holtan, Liland. 

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte med orientering om planarbeidet på Liland i løpet av tiden det er anledning til å gi merknad.
Les mer her: https://www.evenes.kommune.no/politikk-og-samfunn/kunngjoringer-horinger/