Leie av Flerbrukshallen

Vi minner om at lag og foreninger som ønsker leieavtale for hele skoleåret 2022/2023 må søke nå innen 1. september.  

Rektor utarbeider en uteleieplan innen 10. september. 

Evenes Flerbrukshall Evenes skole

Vi viser til info i sommernummeret av EvenesNytt og her