Eveneshallen / Evenáššehálla

Den flotte flerbrukshallen består at idrettshall med spilleflate 20 x 40 meter, tribune, svømmebasseng (12,5 meter), 4 garderober, styrketreningsrom, lagerrom, kjøkken og kafélokale.

Eveneshallen/Evenáššehálla invendig.

Idrettshallen kan deles i tre med skillevegger, slik at flere grupper kan trene samtidig. Det er kjøpt inn stoler, bord, sceneelementer, en del kjøkkenutstyr og beskyttelsesgulv, slik at hallen kan brukes til det meste.  

Det flotte styrketreningsrommet ble tatt i bruk våren 2022. Det er fullt utstyrt med romaskin, tredemølle, spinningsykler, ellipsemaskin, vektstasjon med speil, lårpress og apparater som trener bryst/rygg og mage/rygg. Utstyret er kjøpt inn med tilskudd fra Liland idrettsforening (LIF) og Samfunnsløftet Sparebank1 Nord-Norge. 
Det må oppgis i søknaden at man ønsker å leie styrketreningsrommet i tillegg til hallen. 

Utleie vil kun skje utenfor skoletida (mandag - fredag etter kl.16.00) og i helgene. Ta kontakt ved ønske om å leie hallen til andre arrangementer (stevner, messer, konserter, konferanser). Lag og foreninger som ønsker leieavtale for hele skoleåret må søke innen 1. september hvert år. Rektor utarbeider en uteleieplan innen 10. september. 

Følgende må tas med i søknad om leie av hallen:

  • Ønsket tidspunkt for trening (ukedag og klokkeslett)
  • Hvis søknaden gjelder flere grupperinger/aldersgrupper så må det oppgis hvilke grupper som skal trene når
  • Ved ønske om bruk av bassenget må godkjent badevakt oppgis
  • Hvor laget/foreningen er hjemmehørende
  • Behov for lagring av utstyr
  • Fakturaadresse og kontaktperson
Leiepriser Eveneshallen/Evenáššehálla 2023.

Søknaden sendes per e-post til karstein.johnsen@evenes.kommune.no
Kontaktperson: Rektor Karstein Johnsen, tlf. 909 90 785

Eveneshallen/Evenáššehálla og Evenes skole.

Utleiereglementet og priser ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2021 og ligger på kommunens hjemmeside. Alle leietakere skal betale for leie av hallen, bortsett fra aktiviteter i regi av Evenes skole, skoleklasser og Evenes kommune.