Høring: Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Evenes kommune

Evenes kommune legger med dette forslag til ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr ut på høring. Frist for innnsending av uttalelser er satt til 6. januar 2023.

Les mer her: Høringer.