Home start familiekontakten

Home- Start Familiekontakten er et frivillig familiestøtteprogram, og har flere avdelinger rundt om i Norge

Tjeldsund og Evenes har inngått et samarbeid for å kunne tilby småbarnsfamilier i disse to kommunene et lavterskeltilbud i sårbare faser i livet

Home-Start familiekontakten er et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder.

Familien kan få gratis hjelp og støtte 2-4 timer, en gang i uken i opptil et halvt år. 

Programmet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og familiekontaktene er frivillige. 

Les mer om Home start Evenes og Tjeldsund her.