Home start familiekontakten

Home- Start Familiekontakten er et frivillig familiestøtteprogram, og har flere avdelinger rundt om i Norge

Tjeldsund og Evenes har inngått et samarbeid for å kunne tilby småbarnsfamilier i disse to kommunene et lavterskeltilbud i sårbare faser i livet. 

• Et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder.

• Familien kan få gratis hjelp og støtte 2-4 timer, en gang i uken i opptil et halvt år. 

• Programmet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og familiekontaktene er frivillige. 

Hva kan Home- Start Familiekontaktene bidra med: 

Det er gode, men travle hverdager med små barn i hjemmet - noen ganger føles det kanskje litt overveldende ut. Av og til er det kun små forskjeller som gjør at vi mestrer hverdagen bedre. Ideen bak Home- Start Familiekontakten er at familiene har behov for likeverdige personer, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiekontakten er en voksen støttespiller som har tid til å lytte, avlaste med barna og gi oppmuntringer i hverdagen. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige(familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie.

En kort filmsnutt om Home- Start familiekontakten:

Har du spørsmål om Home- Start familiekontakten eller kunne du tenkt deg å bidra som familiekontakt?

Ta gjerne kontakt med Kristin Karlsen  (koordinator for Home- Start Familiekontakten) 

Tlf: 47 51 16 11

Epost: kristin.karlsen@tjeldsund.kommune.no

Hjemmesiden Homestart