Alminnelig skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om alminnelig skjenkebevilling.

Slik får du skjenkebevilling

  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling.
  • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven. Vi innhenter vandelsuttalelse fra skattemyndigheten og politiet.
  • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.

Søk om skjenkebevilling

Du søker om serveringsbevilling ved å fylle ut søknadsskjema for søknad om skjenke, salgs- og serveringsbevilling.

Søk om skjenkebevilling (PDF, 12 kB)

Trenger du meg informasjon: Alkoholpolitisk handlingsplan 2023-2027 (PDF, 807 kB)

Dokumentasjon til søknad

For mer informasjon om bevillinger: Når må du søke om bevilling?