Når må du søke om bevilling?

Her finner du oversikt over når du må søke om ulike typer bevilling.