Kultur- og miljøprisen

Hvert annet år deles kommunens kultur- og miljøpris ut. Det heter i statuttene at prisen skal være en inspirasjonskilde for kulturell, sosial og miljømessig aktivitet, samtidig som den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren. 

Prisen er på kr. 5.000 og et kunstverk av en lokal kunstner eller en som har tilknytning til kommunen/landsdelen. Formannskapet vedtar hvem som skal få prisen, prisen deles ut i samråd med prisvinneren. Dette kan være i et kommunestyremøte, eller om ønskelig på prisvinnerens arena.

Følgende har fått prisen: Evenes Musikkorps, Sigrid Rørvik Bruun, Martin Myrnes, Sylvi Johansen, Karstein Larsen Lien, Barbro & Aslak Markusson, Aslaug Olsen, Tonje Unstad, Kjellaug Kulbotten, Einar Pettersen, Edgar Fedreheim, Magne Solberg & Aina Heimdal og Karstein Johnsen.

Statutter finner du her.   (PDF, 88 kB)