Tirpitz i Bogen

Tirpitz var det største slagskipet i den tyske Kriegsmarine under annen verdenskrig og lå i Bogenbukta i 3 perioder. 

Tirpitz Evenes Bygdeboknemnd

Det var søsterskipet til “Bismarck” og oppkalt etter den tyske marineministeren og viseadmiralen Alfred Freiherr von Tirpitz. Tirpitz ble sjøsatt 1. april 1939 og var 253,6 m lang og 36  bred. Skipet hadde en vekt på 53.500 D.W. tonn. Maksfarten var på 31 knop og Tirpitz hadde et mannskap på 2500 personer. Skipet ble forflyttet fra Tyskland til Fættenfjord nordfør Trondheim i midten av januar 1942. Senere ble det forflyttet nordover til Kåfjord i Alta og deretter Bogen for så å bli flyttet tilbake til Kåfjord igjen.

9. mars kl. 19.57 i 1942 ankrer Tirpitz for første gang opp ved tyskernes marinebase i Bogen men setter kurs for Trondheim etter 3 dager. Ankommer Bogen igjen 8. juli samme år og er nå stasjonert her helt til 23. oktober. Den siste perioden Tirpitz lå her var fra 11. til 23. mars 1943. Skipet fant le i Dragvik og var under beskyttelse av kanon- og mitraljøsestillingerne fra Evenestangen til Lakså, Skogøya og Bergvik. Les mer om kanon- og mitraljøsestillingerne på Evenestangen her.

Skipet var hele tiden en trussel mot konvoier og ble utsatt for angrep fra Russland og de allierte. Etter flere treff ble Tirpitz endelig senket 12. november i 1944 av Royal Air Force, utenfor Håkøya i Tromsø kommune. 916 av mannskapet på «Tirpitz» omkom, 807 ble berget i land. Les mer i wikipedia.