Krigsminner Evenestangen

På Evenestangen finner man lett tilgjengelige kulturminner fra kystbatterianlegg fra 2. verdenskrig. En rekke bunkere og man ser rester etter kanon- og luftvernstillinger, samband, sanitæranlegg, brakker og mye mer, tilsammen nærmere 30 kulturminner.

Deltakere fra friluftsskolen var på tur langs krigsminnene på Evenestangen i 2015. Her er noen i en kommandobunkers. Unn Kristin Laberg Den 9. april 1940 ble Norge angrepet av Tyskland. Etter noen hektiske kamper måtte Norge gi seg for overmakten og kapitulere. Tyskerne startet straks med å bygge festningsverker langs hele Norskekysten, og anlegget på Evenestangen var et av dem.  Arbeidet ble påbegynt sommeren 1940 og stod ferdig i juni 1941. Anlegget går under betegnelsen "batteri" og bestod av 3 stk. kanoner av merket "Mørser"samt luftvernstillinger m.m.  

Kanonene var kaliber 211 (21mm), og hadde en skuddlengde på 16700 meter og en skuddvidde på 360 grader. Bemanningen bestod av ca. 150 mann. Disse kanonene var med og beskyttet innfarten til Narvik samt marinebasen tyskerne anla i Bogen. Her lå blant andre det store slagskipet Tirpitz i le ved flere anledninger.

Anlegget var i bruk til 1945, men var aldri i kamp. Tyskerne forlot anlegget nesten inntakt da de kapitulerte. Etter krigen ble kanonene demontert og ødelagt. Restene av anlegget ble revet eller satt ut av funksjon. Restene av anlegget er merket og lett synlig i dag.

Følg skilting fra E10 og ned til Evenestangen.
Koordinater: UTM 33 Nord: 7594571 Øst: 570193