Kulturminneplan 2022-2030

Kulturminneplanen beskriver kulturminner i Evenes gjennom ulike tema som handel, teknisk industrielle kulturminner osv.

Kulturminneplan 2022-2030 legges ut her når den er vedtatt og oppdatert.