Strandvatnet friluftsområde ved Bogen

Etter vel 10 min kjøring fra Evenes Flyplass mot Narvik kommer man til Bogen. Fjelltoppene Niingen (1073 moh) og Domingen (782 moh)  ses når man passerer langs E10. Strandvatnet (5 moh) er kommunens mest attraktive friluftsområde og ligger lett tilgjengelig rett bak kommunesenteret Bogen.

Strandvatnet er kjent som et godt røyevatn og det er mange flotte turmål ved og i fjellområdene rundt vatnet. Fiskekort for Strandvatnet fåes kjøpt hos Bogen grunneierlag.

Strandvatnet med Niingen og Domingen. Unn Kristin Laberg  Vassbotn, det mest besøkte turmålet til Evenes Turlag med 3000-4000 registrerte besøk i året, befinner seg innerst ved Strandvatnet med ei flott sandstrand, stor gapahuk og god bål/grillplass. Ellers er det mange kulturminner særlig fra gruvedrift og kraftutbygging rundt Strandvatnet. Det er også lysløype langs turstien rundt Strandvatnet. På vinteren kjøres det opp skiløype her.
I forbindelse med Friluftslivets År 2015 ble Strandvatnet kåret til kommunens mest attraktive friluftsområde.

Parkering: Snuplassen ved "Mitthuset" (10 moh) ved enden av kommunal vei. Koordinater: 33W 582405 - 7602850.  Her starter traktorvei/lysløype. Ca. 2,7 km til gapahuken. Gangtid ca. 40 min.  

Grafikk: Utklipp fra Evenes Turlags turkart.