Fritidskontakt

En fritidskontakt hjelper deg som trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.

Hva er en fritidskontakt?

En fritidskontakt kan være med deg i sosiale sammenhenger og som følge til fritidsaktiviteter. Fritidskontakten kan for eksempel bli med deg og gå tur, dra på kino, gå på kafé, trene eller andre sosiale aktiviteter.

Du får tildelt et visst antall timer per måned sammen med fritidskontakt. Dere avtaler dere i mellom hva dere ønsker å bruke tiden på.

Hvem kan søke?

Du kan søke om fritidskontakt om du trenger tilrettelegging for å delta i sosiale aktiviteter og få en meningsfull fritid.

Både barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Evenes kommune kan søke.

Slik søker du

For å søke bruker du søknadsskjemaet vårt for omsorgstjenester. Der beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til.

Søk om fritidskontakt

Pris

Tjenesten er gratis, men du dekker dine egne utgifter ved deltakelse på aktiviteter.

Du kan søke om ledsagerbevis, som innebærer at ledsager går gratis på aktiviteter som svømming, kino og konserter. Les mer om ledsagerbevis og hvordan du søker.