Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet for å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnad på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. 

Hvem kan få ledsagerbevis?

Funksjonshemmede som har behov for å ha med seg ledsager på fritidsaktivitet kan søke om ledsagerbevis. Kortet gir fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som eier ledsagerbeviset betaler gjeldende inngangspris, ledsager går gratis. 

Hvor gjelder ledsagerbeviset?

Ordningen med ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre.

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen.

Du kan lese mer om ordningen på helsenorge.no 

Slik søker du ledsagerbevis

Du søker om ledsagerbevis ved å fylle ut søknadsskjemaet under.

Søk om ledsagerbevis (PDF, 97 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Evenes kommune
Postboks 43
8533 Bogen

Dette må du legge ved søknaden

  • Passfoto
  • Uttalelse fra helsepersonell

Her kan du lese Evenes kommunes retningslinjer om ledsagerbevis (PDF, 117 kB)