Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som har en kjent diagnose og som ikke trenger utredning/behandling i sykehus.

Evenes kommune har en sengeplass i Narvik kommune frem til 31.05.22.

Fra 01.06.22 har Evenes kommune en sengeplass på Evenes omsorgssenter. 

Fastlege eller legevakt avgjør om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal benyttes. Oppholdet kan vare i inntil tre døgn. Dersom pasienten trenger lengre innleggelse, overføres vedkommende til korttidsopphold i institusjon.