Evenes omsorgssenter

Evenes omsorgssenter har 20 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger. 

Bilde av Evenes omsorgssenter og hagen utenfor Lunebo.  - Klikk for stort bilde Stine Fedreheim

På pleieavdelingen har vi 12 plasser og på skjermet avdeling, Lunebo, har vi 8 plasser.  Alle ordinære rom har  enerom med eget bad. Vi har i tillegg to avlastningsrom som ikke har eget bad. 

Omsorgssenteret har en stor, tilrettelagt sansehage med tilbud om aktiviteter utifra årstid.  

Omsorgsenteret har jevnlig ulike tilstelninger og aktiviteter for beboere og andre, i samarbeid med frivillige, lag og foreninger. For aktivitetsoversikt - se oppslag på omsorgssenteret. 

Adresse; Bjellgamveien 5, Liland,

EOS telefonnumre
Kontaktinformasjon Tlf nr
Pleieavdelingen 90937835
Lunebo 94 88 33 61
Driftskoordinator Maria Harr 95 44 81 07
Enhetsleder Jorunn H: Adjokatse 902 48 803

Øvrige virksomheter på Evenes omsorgssenter:

  • 20 omsorgsleiligheteter
  • Hjemmetjenester
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Helsestasjon/ helsesykepleier
  • Psykisk helse og rus tjenesten
  • Dagtilbud for personer med demens

Det er mulig å leie storstua dersom det er ønskelig å arrangere et selskap mm. 

Artikkelliste