Evenes omsorgssenter

Evenes omsorgssenter har 20 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger. 

På pleieavdelingen har vi 12 plasser og på skjermet avdeling, Lunebo, har vi 8 plasser.  Alle ordinære rom har  enerom med eget bad. Vi har i tillegg to avlastningsrom som ikke har eget bad. 

Omsorgssenteret har en stor, tilrettelagt sansehage med tilbud om aktiviteter utifra årstid. Sansehagen 

Omsorgsenteret har jevnlig ulike tilstelninger og aktiviteter for beboere og andre, i samarbeid med frivillige, lag og foreninger. For aktivitetsoversikt - se oppslag på omsorgssenteret. 

Adresse; Bjellgamveien 5, Liland,

 

 

Øvrige virksomheter på Evenes omsorgssenter:

  • 20 omsorgsleiligheteter
  • Hjemmetjenester
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Helsestasjon/ helsesykepleier
  • Psykisk helse og rus tjenesten
  • Dagtilbud for personer med demens
  • Miljøarbeider

Det er mulig å leie storstua dersom det er ønskelig å arrangere et selskap mm. 

Artikkelliste