Ergoterapi

Ergoterapeuten har fokus på mestring og utførelse av daglige aktiviteter. Dersom du av ulike årsaker strever med å utføre ulike aktiviteter, kan ergoterapeuten bistå deg med å se på muligheter for at du skal være mest mulig selvhjulpen. 

Ergoterapeuten bidrar med: 

  • trening på daglige aktiviteter
  • tilrettelegging og kompensering med hjelpemidler
  • tilrettelegging av bolig
  • lavterskel trimtilbud

Ergoterapitjenesten i kommunen har også ansvar for formidling av hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel, som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral etter vedtak. Les mer om hjelpemidler her.