Behov for hjelpemidler

Evenes kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Hva trenger du hjelp til?

  • Låne hjelpemidler i en kort periode.
  • Langvarig behov for hjelpemidler.
  • Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr utlån av hjelpemidler, både for korte og lengre perioder. Kommunens ergoterapeut gir deg bistand og veiledning om du har behov for hjelpemidler.

  • Kortvarige behov

Kommunen korttidslager låner ut hjelpemidler til deg som har kortvarig funksjonsnedsettelse. Dette er hjelpemidler til forlytning, personlig stell og hygiene som blant annet toalettforhøyer, dusj-/toalettforhøyer, krykker, manuelle rulelstoler og rullator. Hjelpemidlene er ikke speislet tilpasset, men skal dekke generelle behov. For priser, se betalingssatser. 

  • Langvarige behov

Hjelpemiddelsentralen låner ut hjelpemidler om du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse over to år. Søknad med dokumentasjon sendes NAV. Du kan søke etter hjelpemidlene selv eller få hjelp av ergoterapeut. 

Akutt behov for hjelpemidler

Ved akutt behov for hjelpemidler på kveld eller helg, må du kontakte hjemmetjenesten. 

Behov for å bytte hjelpemiddel? 

Ved behov for å bytte hjelpemiddel, ta kontakt med ergoterapeut.