Informasjon til deg som er pårørende

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs. På denne siden finner du lenker og aktuell informasjon slik at du som pårørende lettere skal finne kunnskap, steder hvor du kan dele erfaringer, motta hjelp og støtte eller bare ha noen å prate med.

Primærkontakt

Dersom du ønsker å snakke med noen i tjenesten om den du er pårørende til, kan du henvende deg til den som er primærkontakt. Primærkontakt har et ekstra ansvar for å ha dialog med deg som er oppført som nærmeste pårørende.  Dersom du er usikker på hvem som er primærkontakt, kan du spørre leder for avdelingen. 

Pårørendesenteret.no

Pårørendesenteret.no er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finnes interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer i kategorien Min historie.

Vi anbefaler deg å se på nettstedet for pårørendesenteret.

Hva tilbyr Evenes kommune?

Dagtilbud

Dagaktivitetstilbudet er et tilbud for personer som bor hjemme, og som har behov for et tilrettelagt sosialt tilbud og vil også kunne være et avlastende tilbud for pårørende.

Avlastning

Ved langvarige og tunge omsorgsoppgaver kan man søke om avlastning. Innvilgelse og form for avlastning vurderes i hver enkelt sak.

Omsorgsstønad

Hvis du som pårørende har særlig tyngede omsorgsarbeider og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan være et hjelpemiddel for å gjøre hverdagen enklere å mestre, både som pårørende og bruker. 

Har du spørsmål om velferdsteknologi som tilbys i Evenes kommune, ta kontakt med rådgiver for helse og omsorg.  Kontaktinformasjonen finner du nederst på siden. Les mer om helse- og velferdsteknologi her

Enkelte løsninger kan også dekkes av NAV.

Slik søker du


Du søker omsorgstjenester ved å fylle ut søknad om omsorgstjenester. 

Søknad om helse og omsorgstjenester