Helse- og mestringsteknologi

Fremtidens helse- og omsorgstjenester er under utvikling. Evenes kommune skal tilrettelegge for at innbyggerne skal få helsetjenester tilpasset sine behov og arbeider for at helse- og mestringsteknologi skal være en naturlig del av helse- og omsorgstjenestene. 

Hva er helse- og mestringsteknologi? 

Teknologi har blitt en naturlig del av hverdagen vår. 

Helse- og mestringsteknologi blir definert som tekniske løsninger som kan være med på å øke en persons evner til å mestre egen hverdag, og bidra til økt trygghet og livskvalitet. Det tekniske utstyret kan f.eks. gi påminnelse om å ta medisiner, varsle om fall, varsle dersom noen går ut om natten eller om det har oppstått vannlekkasje. Teknologien kan også bidra til at en person lettere kan holde kontakt med venner og familie. 

Ulike typer helse- og mestringsteknologier 

Målet er å skape en tryggere, enklere og mer selvstendig hverdag for den enkelte. 

Ofte vil det være slik at det er størst utbytte av teknologisk utstyr når en tar det i bruk tidlig. Ta derfor kontakt med kommunen dersom du eller noen av dine pårørende har utfordringer med å mestre hverdagen, og om du/dere lurer på om mestringsteknologi kan være aktuelt.