Om barneverntjenesten

Barneverntjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom Evenes og Narvik kommune. Narvik kommune drifter barneverntjenesten for våre innbyggere. 

Barnevernstjenestens oppgave er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kontakt Barneverntjenesten på tlf 76 91 34 16 mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30.

Les mer på Narvik kommunes hjemmeside.