Akuttberedskap for barneverntjenesten

Alle barn, foreldre og samarbeidspartnere i Ofoten skal ha faglig forsvarlig tilgang til barnevernsfaglig vurderinger og tjenester, uavhengig av tidspunkt på døgnet, i tilfeller der barn befinner seg i en situasjon som kan skade dem.

Akuttberedskapsvakten er døgnbemannet. Etter ordinær kontortid betjenes vakttelefonen av ansatte i Narvik barneverntjeneste.

Ring 909 84 500 ved akutte hendelser!

Henvendelser som ikke er akutte bes vente til ordinær kontortid mandag- fredag kl. 08:00 til 15:30

Narvik barneverntjeneste 76 91 34 16