Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn, ungdom eller en familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp? 

Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Barneverntjenesten har tatt i bruk nasjonal portal for bekymringsmelding. Både privatpersoner og offentlig ansatte kan sende bekymringsmelding digitalt til barnevernet. Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Dersom du melder bekymring som privatperson, trykk her.

Dersom du ønsker å melde bekymring som offentlig ansatt, trykk her.

Om du ønsker å melde anonymt, kontakt barneverntjenesten eller bruk skjema under. Dette kan du fylle ut på PC og skrive ut og sende pr. post. 

Last ned skjema for privat melder. (PDF, 227 kB)

Bekymringsmelding for offentlig ansatte (DOCX, 21 kB)

Barneverntjenesten pr post: Barneverntjenesten Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik

Besøksadresse: Teknologiveien 2A. 3 etg