SFO

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. - 4. klasse, samt elever med særskilte behov i 1.- 7. klasse. Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Åpningstider 

SFO har åpent på alle skoledager fra kl 07.00 - 16.00. 

Pris og redusert betaling 

SFO priser
Plass Merknad Pris
Hel plass ettermiddag Pr mnd 2450,-
Hel plass morgen Pr mnd 750,-
Ekstra hel ettermiddag Pr gang 225,-
Ekstra hel morgen Pr gang 120,-
Ekstra dag se under 280,-

Månedlig beløp som framgår foran faktureres 11 ganger (måneder) i året ved utvidelse til helårig drift.

Dagsats for enkeltdager i perioder med inntil 5 dagers varighet fastsettes til kr. 280,-.

Slik søker du

Du søker om plass ved å fylle ut vedlagte søknadsskjema:

Søk SFO-plass

Du kan også si opp eller gjøre endringer på plassen din på samme skjema. 

Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden er 1 måned, og blir regnet fra den 1. i påfølgende måned.