Skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn). 

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss av elever i grunnskolen og den videregående skolen i Nordland.