Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris.

Betalingssatser i barnehage

Det er betalingsplikt for en barnehageplass 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. 

Priser barnehage
Barnehage Pris pr plass pr mnd 2023
Full plass / 100 % 3000,-
Gebyr sen henting 225,-
Egenandel kost 267,-
Enkeltdag (tillegg) 225,-

Satsene følger Stortingets vedtak om maksimumssatser i statsbudsjettet.
 


Redusert pris for søsken

Fra 01.01.22-31.07.23 : Satser for søskenmoderasjon er 30 % for det andre barnet, og 50 % for det tredje barnet og oppover. Fra 01.08.23-31.12.23: Gratis fra tredje barn for de med flere barn i barnehage på samme tid

Søskenmoderasjon gjelder ikke for mat. Evenes kommunestyre har tidligere vedtatt slik prosentvis betaling av delplasser: Full plass 100 %, 4 dg/uka 85 %, 3 dg./uke 70 %, 2 dg/uke 50 % og 1 dg/uke 35 %.

Slik søker du

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling: Søkad om redusert foreldrebetaling

Her kan du lese mer om Utdanningsdirektoratets informasjon om foreldrebetaling