Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris.

Betalingssatser i barnehage

Det er betalingsplikt for en barnehageplass 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. 

Priser barnehage
Plass Pris pr plass pr mnd
Full plass / 100 % 3315,-
4 dager i uka/ 85 % 2818,-
3 dager i uka/ 70 % 2321,-
2 dager i uka/ 50 % 1658,-
1 dag i uka/ 35 % 1160,-

Satsene følger Stortingets vedtak om maksimumssatser i statsbudsjettet.
 
Egenandel for kost: kr. 267,- per måned.
Gebyr ved for sen henting: kr. 221,- per time.
Kjøp av enkeltdag i barnehage: kr. 221,-.

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune. Søskenmoderasjon gjelder ikke for mat.  

30% prisreduksjon for det andre barnet. 
50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover. 

Slik søker du

Fyll ut Søkad om redusert foreldrebetaling

Her kan du lese mer om foreldrebetaling