Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris.

Betalingssatser i barnehage

Det er betalingsplikt for en barnehageplass 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. 

Priser barnehage
Barnehage Beskrivelse Pris 2024
Full plass / 100 % pr mnd 3000,-
Gebyr sen henting pr time 236,-
Egenandel kost pr mnd 325,-
Enkeltdag (tillegg) pr dag 236,-

Satsene følger Stortingets vedtak om maksimumssatser i statsbudsjettet, og ellers statlige føringer. Fra 01.08.24 inntrår statlig føring med makspris kr 1500.

Satser for søskenmoderasjon er 30 % for det andre barnet. Gratis fra tredje barn for de med flere barn i barnehage på samme tid.

Søskenmoderasjon gjelder ikke for mat. Evenes kommunestyre har tidligere vedtatt slik prosentvis betaling av delplasser: Full plass 100 %, 4 dg/uka 85 %, 3 dg./uke 70 %, 2 dg/uke 50 % og 1 dg/uke 35 %.

Slik søker du

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling: Søkad om redusert foreldrebetaling

Her kan du lese mer om Utdanningsdirektoratets informasjon om foreldrebetaling