Endre eller si opp barnehageplass

For å gjøre endringer eller si opp barnehageplassen fyller du ut følgende skjema: 

Søknad om permisjon eller oppsigelse

Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden er én måned fra dagen oppsigelsen mottas i barnehagen.