Personalvilkår

Her kan du lese om hvilke vilkår ansatte i Evenes kommune har. 

Lønn og arbeidsforhold

Ansatte i Evenes kommune er omfattet av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen har bestemmelser som lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon.

Les mer om hovedavtalen
Les mer om hovedtariffavtalen

Forsikrings- og pensjonsordninger

Du er forsikret mot skader og ulykker i arbeidstiden. I tillegg har ansatte fritidsforsikring. 

Ansatte er medlemmer i Kommunal landspensjonskasse (KLP), bortsett fra ansatte i undervisningsstillinger som er medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK).

Som medlem får du prisgunstige fordeler som det å ta opp lån, tegne private forsikringer og benytte banktjenester (for eksempel KLP).

Fleksitid

Ansatte som har et arbeid der det er mulig med fleksibel arbeidstid, er omfattet av vårt fleksitidsreglement. Med fleksitid har ansatte, innenfor visse rammer, mulighet til å legge opp arbeidsdagen ut fra egne behov. Ekstra arbeidstid kan opparbeides og bli tatt ut som avspasering etter avtale med leder.